Fukta trägolv före oljning

Med fuktning av trägolv förstår experter en vättning på 10-20 ml vatten per kvadratmeter. Behandlingen kan göras med en mopp eller en bomullstrasa. Vättning är en mycket gammal teknik, som tidigare användes av snickare och byggmästare.

Fördelarna med vättning:

Tack vare vättning tränger de oljor, som appliceras på golvet, djupare in i träet. Detta leder till en starkare motståndskraft på själva ytan, som behandlas på detta sätt, och till en avfyrning av träfärgen eller ett mer intensivt färgresultat med färgade oljor. Vättning leder till en mer enhetlig absorption i vanliga träslag och därmed till ett mer homogent utseende än med konventionella oljor utan förbehandling. Dessutom leder det till en ökning av volymen på träytan. Detta döljer optiska oegentligheter såsom slipmärken.

Förfarande vid vättning:

Trägolvet torkas av med rent vatten i en fuktad trasa efter avslutad finslipning och innan den valda oljan appliceras på trägolvet. Genom att behandla med vatten rätas träfibern upp, ytan blir märkbart grövre och mörkare. Efter en torkningstid på 30-45 minuter är trägolvet vanligtvis torrt på ytan och ljust igen. Därefter kan appliceringen av träolja påbörjas. De inbyggda träfibrerna vänds helt enkelt igen eller "rakas av" genom behandling med den rostfria platsleven. Ca. 10 - 15 minuter efter applicering av fyllmedlet masseras oljan in i träet med en slipmaskin med en skiva och en polerings- eller rengöringsdyna (beige) samt poleras sedan ut igen med en vit poleringsdyna.

Ytans utseende påverkas också av träets materialegenskaper och kvalitet. Om ytan inte har ett jämnt utseende efter första behandling, rekommenderas en andra träoljebehandling.

Vad bör man iakttaga vid vättning?

”Försiktighet är den viktigaste förutsättningen för bra resultat med vättning”, säger Rainer Mansius, PALLMANN-tekniker, och vet vad han talar om. Om inte alla ytor är jämnt fuktade med vatten kan detta leda till synliga oegentligheter. Områden som inte är fuktade verkar ljusare än resten av ytan. Överflödig olja på trägolvet bör också undvikas, eftersom det annars uppstår glänsande, oljiga fläckar enligt experten.

Kan man vätta alla slags trä?

Alla vanliga träslag kan vättnas utan problem. När det gäller exotiska träslag, rekommenderar vi att konsultera en expert inom applikationsteknik, eftersom träets specifika egenskaper kan variera kraftigt. Rainer Mansius: ”Vättning rekommenderas inte för träslag med hög fetthalt/oljehalt såsom Ipé/Lapacho eller teak. Här tränger vattnet inte in i träet.”

 

Installationssystem för golvavjämning, gjutningar och trägolv

Starka varumärken för ett starkt hantverk

Komplett produktsortiment för installation, renovering och underhåll av trägolv

Designgolv med passion för design

Installationssystem för kakel och natursten

Högkvalitativa verktyg för målning, putsning och gipsskivor